×
خانه » مشتری ها » مهشید موسوی
۱۱ تیر ۱۳۹۸

مهشید موسوی

چندین تا از آموزش ها را دریافت کرده ام و عضو ثابت شده ام.
در حال حاضر مشغول مطالعه هستم و نکته های خیلی خوب و قابل اجرایی ارایه شده. کاملا عملی با شرایط فعلی