×
خانه » مشتری ها » محمد بنادری
۱۱ تیر ۱۳۹۸

محمد بنادری

بهره مندی از دوره های سودمند در زمينه کسب و کار و اعتماد به نفس و همچنین فروش و بازاريابی در فضای مجازی شركت و ارائه راهكارهاي بسيار مفيد و ارزشمند نتيجه سالها تحقیقات اين مجموعه متعهد و تلاشگر بوده

قدر دان شمائيم و تشکر