×
خانه » مشتری ها » علی رسولی <<ویدیو
۱۱ تیر ۱۳۹۸

علی رسولی <<ویدیو

از اینکه در دوره بازاریابی اینترنتی شرکت کردم افتخار میکنم.امیدوارم همیشه در کارتون یک باشید و همیشه موفق.حرفه ای یعنی همین